1-PA210224

Ditto sydpå - stranden venter. Sålænge vi har vandet på højre side så er vi på rette spor fra nu af.

Ditto sydpå – stranden venter. Sålænge vi har vandet på højre side så er vi på rette spor fra nu af.